Kobalaq - Equip segons velocitat
 
   KOBALAQ  |  LLARGA DISTÀNCIA  |  GALERIA  |  NOTICIES  |  FINNMARKSLØPET  |  ALTRES CURSES  |  REGISTRAR-SE 
 2.006
 2.007
 2.009
 2.010
 2.011
 2.012
 2.013
 2.014
 2015
 2.016
 2.017
 2.018
 2019
 2020
 2021
 Web site oficial
 Entrenaments
 Gossos per aquesta cursa
 Estadístiques
 Estadístiques comparatives any anterior
 Estadístiques comparatives any -2
 Estadístiques dels gossos
 Equip segons velocitat
 Millor equip
 Inscrits Femundløpet
 2022
Català  | Castellano | English 
Equip

EQUIP SEGONS VELOCITAT
 Tram/Tramo/Stretch de/from 0 Km a/to 15 Km 
Leader EsquerraLeader Dreta
 1  Joatka  42.40 Km.   14.73 Km/h 
 2  Isa  10.60 Km.   14.11 Km/h 
 1  Isa  42.40 Km.   14.73 Km/h 
 2  Zessa  10.60 Km.   14.11 Km/h 
Swing EsquerraSwing Dreta
 1  Alta  31.80 Km.   14.58 Km/h 
 2  Mito  21.20 Km.   14.63 Km/h 
 1  Mito  21.20 Km.   14.74 Km/h 
 2  Alta  21.20 Km.   14.63 Km/h 
 3  Zessa  10.60 Km.   14.28 Km/h 
Team EsquerraTeam Dreta
 1  Gel  53.00 Km.   14.60 Km/h 
 1  Zessa  31.80 Km.   14.89 Km/h 
Team EsquerraTeam Dreta
 1  Oslo  21.20 Km.   14.74 Km/h 
 2  Gebre  10.60 Km.   15.20 Km/h 
 3  Mito  10.60 Km.   14.28 Km/h 
 4  Mirato  10.60 Km.   14.11 Km/h 
 1  Bruna  31.80 Km.   14.58 Km/h 
 2  Toll  10.60 Km.   15.20 Km/h 
 3  Oslo  10.60 Km.   14.11 Km/h 
Team EsquerraTeam Dreta
 1  Gebre  21.20 Km.   14.57 Km/h 
 2  Tro  10.60 Km.   15.20 Km/h 
 3  Mirato  10.60 Km.   14.60 Km/h 
 4  Bruna  10.60 Km.   14.11 Km/h 
 1  Toll  21.20 Km.   14.57 Km/h 
 2  Mirato  10.60 Km.   15.20 Km/h 
 3  Joatka  10.60 Km.   14.11 Km/h 
Wheel EsquerraWheel Dreta
 1  Oslo  21.20 Km.   14.73 Km/h 
 2  Gebre  21.20 Km.   14.35 Km/h 
 3  Tro  10.60 Km.   14.87 Km/h 
 1  Mirato  21.20 Km.   14.57 Km/h 
 2  Toll  21.20 Km.   14.35 Km/h 
 3  Bruna  10.60 Km.   15.20 Km/h 
 Tram/Tramo/Stretch de/from 15 Km a/to 50 Km 
Leader EsquerraLeader Dreta
 1  Joatka  344.40 Km.   15.22 Km/h 
 2  Alta  184.20 Km.   15.57 Km/h 
 1  Isa  494.20 Km.   15.25 Km/h 
 2  Joatka  34.40 Km.   16.65 Km/h 
Swing EsquerraSwing Dreta
 1  Mito  313.40 Km.   14.97 Km/h 
 2  Oslo  166.00 Km.   16.12 Km/h 
 3  Alta  49.20 Km.   15.14 Km/h 
 4  Joatka  16.40 Km.   14.91 Km/h 
 1  Mito  215.20 Km.   15.90 Km/h 
 2  Alta  172.80 Km.   14.69 Km/h 
 3  Zessa  89.80 Km.   15.01 Km/h 
 4  Isa  34.40 Km.   16.65 Km/h 
Team EsquerraTeam Dreta
 1  Gel  406.90 Km.   15.23 Km/h 
 2  Oslo  55.90 Km.   15.32 Km/h 
 3  Tro  42.70 Km.   16.01 Km/h 
 4  Gebre  23.10 Km.   16.12 Km/h 
 1  Zessa  143.90 Km.   14.94 Km/h 
 2  Alta  79.70 Km.   16.05 Km/h 
 3  Bruna  75.50 Km.   15.46 Km/h 
 4  Joatka  69.30 Km.   16.05 Km/h 
 5  Mirato  45.30 Km.   13.39 Km/h 
Team EsquerraTeam Dreta
 1  Tro  182.60 Km.   15.43 Km/h 
 2  Gebre  167.60 Km.   16.04 Km/h 
 3  Oslo  122.50 Km.   14.41 Km/h 
 4  Gel  55.90 Km.   15.18 Km/h 
 1  Toll  167.60 Km.   16.04 Km/h 
 2  Bruna  168.70 Km.   14.84 Km/h 
 3  Mirato  112.50 Km.   15.41 Km/h 
 4  Alta  23.10 Km.   15.75 Km/h 
 5  Zessa  23.90 Km.   14.34 Km/h 
Team EsquerraTeam Dreta
 1  Gebre  141.40 Km.   14.75 Km/h 
 2  Oslo  115.00 Km.   15.68 Km/h 
 3  Tro  83.10 Km.   14.29 Km/h 
 4  Gel  23.10 Km.   16.12 Km/h 
 1  Toll  141.40 Km.   14.75 Km/h 
 2  Bruna  115.00 Km.   15.68 Km/h 
 3  Mirato  106.20 Km.   14.65 Km/h 
Wheel EsquerraWheel Dreta
 1  Tro  220.20 Km.   15.56 Km/h 
 2  Gebre  196.50 Km.   15.12 Km/h 
 3  Oslo  69.20 Km.   14.78 Km/h 
 4  Gel  42.70 Km.   16.22 Km/h 
 1  Toll  196.50 Km.   15.12 Km/h 
 2  Bruna  169.40 Km.   15.57 Km/h 
 3  Mirato  98.60 Km.   15.82 Km/h 
 4  Joatka  64.10 Km.   14.74 Km/h 
 Tram/Tramo/Stretch des de/desde/from 50 Km 
 T O T A L 
Leader EsquerraLeader Dreta
 1  Joatka  386.80 Km.   15.16 Km/h 
 2  Alta  184.20 Km.   15.57 Km/h 
 3  Isa  10.60 Km.   14.11 Km/h 
 1  Isa  536.60 Km.   15.21 Km/h 
 2  Joatka  34.40 Km.   16.65 Km/h 
 3  Zessa  10.60 Km.   14.11 Km/h 
Swing EsquerraSwing Dreta
 1  Mito  334.60 Km.   14.95 Km/h 
 2  Oslo  166.00 Km.   16.12 Km/h 
 3  Alta  81.00 Km.   14.91 Km/h 
 4  Joatka  16.40 Km.   14.91 Km/h 
 1  Mito  236.40 Km.   15.79 Km/h 
 2  Alta  194.00 Km.   14.68 Km/h 
 3  Zessa  100.40 Km.   14.93 Km/h 
 4  Isa  34.40 Km.   16.65 Km/h 
Team EsquerraTeam Dreta
 1  Gel  459.90 Km.   15.16 Km/h 
 2  Oslo  55.90 Km.   15.32 Km/h 
 3  Tro  42.70 Km.   16.01 Km/h 
 4  Gebre  23.10 Km.   16.12 Km/h 
 1  Zessa  175.70 Km.   14.93 Km/h 
 2  Alta  79.70 Km.   16.05 Km/h 
 3  Bruna  75.50 Km.   15.46 Km/h 
 4  Joatka  69.30 Km.   16.05 Km/h 
 5  Mirato  45.30 Km.   13.39 Km/h 
Team EsquerraTeam Dreta
 1  Gebre  178.20 Km.   15.99 Km/h 
 2  Tro  182.60 Km.   15.43 Km/h 
 3  Oslo  143.70 Km.   14.46 Km/h 
 4  Gel  55.90 Km.   15.18 Km/h 
 5  Mito  10.60 Km.   14.28 Km/h 
 1  Bruna  200.50 Km.   14.80 Km/h 
 2  Toll  178.20 Km.   15.99 Km/h 
 3  Mirato  112.50 Km.   15.41 Km/h 
 4  Alta  23.10 Km.   15.75 Km/h 
 5  Zessa  23.90 Km.   14.34 Km/h 
Team EsquerraTeam Dreta
 1  Gebre  162.60 Km.   14.73 Km/h 
 2  Oslo  115.00 Km.   15.68 Km/h 
 3  Tro  93.70 Km.   14.38 Km/h 
 4  Gel  23.10 Km.   16.12 Km/h 
 5  Mirato  10.60 Km.   14.60 Km/h 
 1  Toll  162.60 Km.   14.73 Km/h 
 2  Bruna  115.00 Km.   15.68 Km/h 
 3  Mirato  116.80 Km.   14.70 Km/h 
 4  Joatka  10.60 Km.   14.11 Km/h 
Wheel EsquerraWheel Dreta
 1  Tro  230.80 Km.   15.53 Km/h 
 2  Gebre  217.70 Km.   15.04 Km/h 
 3  Oslo  90.40 Km.   14.76 Km/h 
 4  Gel  42.70 Km.   16.22 Km/h 
 1  Toll  217.70 Km.   15.04 Km/h 
 2  Bruna  180.00 Km.   15.54 Km/h 
 3  Mirato  119.80 Km.   15.58 Km/h 
 4  Joatka  64.10 Km.   14.74 Km/h 

Kobalaq Equip de gossos de trineu - 2006